Piramitlerin gizemleri

Piramitlerin gizemleri başlıklı yazıma Piramit kelimesinin gizeminden başlamak istiyorum. Piramit sözcügü  Grekçe’de ates  anlamina gelen “piro” ile merkezde anlamina gelen “amid” sözcüklerinden oluşur. Yani merkezdeki ateş!  Bilim adamlarının dediğine göre  piramitler gerçekten de dünyanın merkezinde bulunuyorlarmış. Çok ilginç değil mi?
En çok merak edilen yerlerden biri  Mısır piramitleridir. İşte bu yüzden yüzeysel de olsa biraz bu konuya eğinmek istedim .

Piramit – Merak edilen sorular

O kadar taşı nerden getirdiler?

Büyük Piramidin inşa teknikleri hakkında birbirlerine karşıtlık gösteren veya birbirleriyle çelişen birçok alternatif varsayım ortaya atılmıştır. Örneğin Davidovits bir yerlerden taşınmamış olduklarını, yapım mahallinde üretilmiş, bir tür katılaştırılmış kireçtaşı blokları olduklarını ileri sürer. Bu diğer Mısır bilimcilerce rağbet görmemiş bir iddiadır.  Büyük çoğunluk ise bu taşların bir taş ocağından elde edilmiş, taşınmış ve yapıda kaldırma veya yuvarlama yoluyla kullanılmış olduklarını düşünür. Oysa her biri 20 ton olan taşları temin edilebilecek en yakın mesafe yüzlerce kilometre uzaktadır. Yine de Nil aracılığı ile teknelere yüklenip yükselme zamanında getirildikleri en kabul gören varsayımdır.

Mısır uygarlığınındaki piramitlerin haritası
Mısır uygarlığı ve piramit haritalası

Sanılanın aksine Mısır’da sadece 3 piramit yoktur. Nil vadisi boyunca sıralanmış, aralarında kilometrelerle ölçülecek mesafeler olsa da başka piramitler de vardır. Abu Rowash, Giza, Abu Garab, Abusır, Saqqara, Dashour isimlerindeki bölgelerde görülebilirler.

Uzman görüşlerinin ağır bastığı varsayım zamanında Nil nehrinin daha genişmiş. Kuzeyden güneye nehir boyunca sıralanmış piramitlerin dibinden akıyor olması yönünde.

Kaç kişi yapabilir ki bu işi ?

Verner’e göre inşa ekibi hiyererşik bir şekilde organize edilmişti ve 100.000 kişilik iki gruptan oluşuyordu. Her grup kendi içinde zaa ya da phyle adı verilen 20.000 kişilik gruplara ayrılmıştı. Ki bu gruplar işçilerin ustalık derecelerine göre daha küçük gruplara ayrılmış bulunuyordu.

O kadar insan çalıştıysa nerede yaşadı bu insanlar? Arkeologların yıllar boyu yaptığı çalışmalardan anlıyoruz ki Piramitlerin çevresinde birçok mezar var. Bu mezarlardakilerin  inşanın yakınlarına kurulan köylerde yaşayanlar olması yönünde. Kurulan inşa köylerinde ustalar, rahipler, yazmanlar, işçiler ve aileleri birlikte yaşarlardı.

Yapılan kazılarda kadınların hatta çocukların da çalıştığı anlaşılmış. Öyle ki eski Mısır’ ın her köşesinden öğütme taşının çıkardığı ses duyulurmuş. Kadınlar her gün saatlerce ekmek ya da bira yapmak için tahıl öğütürlermiş. Sırt, kol ve ayak kemiği röntgenlerinden sürekli dizüstünde oturmanın kaçınılmaz sonucu olarak genç kadınlar da bile kireçlenme olduğu görülmüş.

Onca yıl, o kadar insan ne yer ne içer ?

Eski Mısır da para kullanılmıyordu. Ekonomik faaliyetleri mallar, gıda maddeleri oluşturuyordu. Piramit işçilerinin maaşı somun ekmek, testi bira, buğday ve kurutulmuş balık gibi ihtiyaç maddeleriyle ödenirdi. İşçilerin ortalama yevmiyesi 10 somun ekmek 2 testi biraydı. Haftada binlerce ekmek pişirildiği düşünülürse bu durumda sadece ekmek yapımında çalışan insan sayısı bile şaşırtıcı boyuttadır.

Piramit kasabasındaki kerpiç binadan solungaçlar, yüzgeçler ve çeşitli balık parçaları çıkmıştır. Toprak raflarda da balık kılçıkları bulunmuş. Nehir boyunca balıkçılar taşkının hemen ardından pisi balığı avlardı. Balık temizlenir, kurutulur sonra da tütsülenerek ya da tuzlanarak işçilere dağıtılırdı. Bu esnada işçiler ustalar ve diğerleri arasında amansız kavgalar olurdu. Sonucunda yaralanmalar oluştuğu da bulunan iskeletlerden anlaşılmaktadır. Örneğin kırılmış kol kemikleri, kesici maddelerin verdiği hasarlar ağır taşların altında kaldıklarını, yada darbe ile kırıldığını göstermektedir. Çıkabilecek bu kavgaları önlemek için bir tim oluştuğu yine kayıtlardan anlaşılmaktadır.


Piramitlerin yapımı bir iş değil ibadet miydi ?

Bu konuda tarihçilerin de farklı düşünceleri var. Bir grup dini nedenden ötürü, diğer grupta siyasi güç göstergesi olarak yapılmış olacağını söylerler. Bir takım bilim insanları ise tamamen gök bilimsel bir araştırmaya bağlarlar.

Gece gündüz çalışsalar yine de yapılamaz başka bir iş var bunda bence:)

Uzaylıların yaptığı, cinlerin yardım ettiği en çok duyulan söylenclerdir. Bana göre hiç de bizim sandığımız gibi ilk insanlar cahil filan değildi. Çok geliştiler ve sonra ne olduysa insan ırkında bir duraklama oldu Tamamen becerilerini, yitirdiler ve bu hale geldik

 Piramitlerin yeri 

Günümüzde kullanılan tek boyutlu açılmış dünya haritası gözönüne alındığında, Büyük Piramit’in dünyanın tam ortasına yerleştirilmiş olduğu görülmektedir!
30. Enlem’le 30. Boylam üzerinde bulunan Keops, bulunduğu nokta itibariyle dünyamızın diğer gizemli noktaları ile de büyük bir uyum içindedir.
Giza’dan aynı uzaklıkta olmak üzere Batı’da Bermuda Üçgeni, Doğu’da ise Japonya açıklarındaki Ejder Üçgeni bu enlemin üzerinde yer alır. Merkezi Giza olan bu her iki simetri içinde bulunan bölgelerin geçmişi bugün bile açıklanamayan yaşanılmış bir dizi esrarengiz olaylarla doludur. Üstelik aynı enlem Tibet’in gizemli başkenti Lhasa üzerinden de geçmektedir. Eeee ?
Giza’yi coğrafi özelliği bakımından dikkat çekici hale getiren bir diğer belge ise ünlü Piri Reis Haritası’dır. Elimizdeki mevcut parçalardan anlaşıldığı kadarıyla bu haritanın projeksiyon sistemi Giza üzerinde odaklanmıştır. Giza’den Anadolu’ya uzanan Şifreli geometriyle ilgili Giza’nin bir başka bağlantısı da Anadolu topraklarında kendisini gösterir. Büyüksün Baalbek ! yazımın içine gizli bilgiye gözatınız..

Rakamlarla Piramitlerin gizemleri 

  • Piramitin çevresi, bir yıl içindeki gün sayısını (365,24) göstermektedir. Bu ölçünün iki katı, Ekvator’da bir boylam derecesinin bir dakikasına eşittir.
  • Çevreyi yüksekliğin iki katına böldüğümüz zaman (pi) sayısı olan 3,1416′ yı bulmaktayız. Bu rakam, eski Yunanlıların bulduğu Pi sayısından yani 3,1428’den çok daha gerçektir.
  • Piramitin ağırlığı 10 üzeri 15‘le çarpıldığında dünyanın yaklaşık ağırlığını verir.
  • Piramit’in yüksekliği 109’la çarpıldığında Dünya’nın Güneş’e uzaklığı yaklaşık olarak çıkmaktadır .

Peki piramitlerin planlarını nasıl çizdiler ?

Mimarlar çizimlerde basit mimari ve temel ölçüm aletleri kullandılar.

  • uzun ipler
  • iskandil kurşunu
  • gözetleme direkleri
  • duvarcılık aletleri

Kenarları  kuzeye yönelik, olağanüstü bir piramitin temelini attılar. Bu temelin üstüne Firavun Hufu dünyanın en büyük taş yapılarından birini dikti.

Yapımında 2.5. ton ağırlığında yaklaşık 2.3. milyon adet taş blok kullanıldı.

Taş blokların nasıl yerleştirildiği ise henüz anlaşılmış değildir. Bir varsayıma göre yapılan spiral bir rampadan çıkarılan taş bloklar üst üste konuyordu. Rampa çamur kaplanıyor sulanıyor ve taş bloklar itilerek kaydırılabiliyordu.

Piramitlerin yapılışının gizemi
Piramitlerin yapılışı

Bir başka varsayıma göre taş bloklar dev manivelalarla kaldırılıyordu. Tarihçi Herodot’a göre, ağır granit blokları, piramitin üst bölümlerine çıkarmak için 925 metre boyunda, 19 metre genişlikte bir rampa yapılmıştır.

Son olarak; nasıl oluyor da çok gelişmiş dünyamızın bilim insanları bütün soruları halen cevapsız bırakıyor? Bu da benim isyanım olsun :))

Diğer Mısır ile ilgili yazılarımı okumak  için aşağıdaki linkleri tıklayabilirsiniz.

1 Comment

  1. Şükran kalemine sağlık, çözülemeyen epey bir gizem ve denklemin olduğu kesin. Bizim de çok merak edip gitmek istediğimiz bir destinasyon. Sevgiler…

Bir Cevap Yazın